PrivacyverklaringDe Meeuw, respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van de website: www.demeeuw.com (hierna: “website”). De Meeuw spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt altijd vertrouwelijk zal worden behandeld en alleen zal worden gebruikt voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn beschreven.


ARTIKEL 1: DOELEINDEN

Op de website kunt u uw persoonlijke gegevens aan De Meeuw verstrekken.

VRAAG:
Indien u uw gegevens invult omdat u een vraag heeft over De Meeuw en de door haar aangeboden diensten, zullen deze gegevens alleen worden vastgelegd om uw vraag te kunnen beantwoorden.

SOLLICITATIE:
Indien u aan De Meeuw uw gegevens verstrekt omdat u geïnteresseerd bent in een vacature bij De Meeuw, zullen deze gegevens alleen worden gebruikt om uw sollicitatie in behandeling te nemen en om eventueel contact met u op te kunnen nemen.

ARTIKEL 2: VERSTREKKING DERDEN

De Meeuw zal de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel.

ARTIKEL 3: ALGEMENE INFORMATIE

Voor De Meeuw is bepaalde algemene informatie over haar websitebezoekers interessant. Bijvoorbeeld welke pagina het meest wordt bezocht door de bezoekers van de website, wanneer haar website wordt bezocht en/of bezoekers terugkeren op haar website.
Deze algemene informatie kan worden gebruikt voor het interne marktonderzoek van De Meeuw. De Meeuw kan hierdoor haar website en de door haar aangeboden diensten beter afstemmen op de wensen van de bezoekers.

Deze algemene informatie wordt onder meer verzameld door middel van IP-gegevens en cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om de bezoeker te herkennen en op de computer van de bezoeker worden geschreven. Het is mogelijk u browser zodanig in te stellen dat geen gebruik van cookies kan worden gemaakt. U dient zich echter wel te realiseren dat u dan wellicht niet langer gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website. Om het recht van privacy van de bezoekers van de website te beschermen, zal alle informatie die op deze manier wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren.

ARTIKEL 4: VRAGEN OF VERZOEKEN

U kunt op ieder moment De Meeuw verzoeken om uw persoonsgegevens uit haar database te verwijderen of deze gegevens te wijzigen door het sturen van een e-mail naar info@demeeuw.nl. Tevens kunt u het vragenformulier invullen op de website. De Meeuw zal zo spoedig mogelijk aan dit verzoek voldoen. Ook voor andere vragen of opmerkingen aangaande het privacybeleid van De Meeuw kunt u een e-mail sturen naar het bovengenoemde e-mailadres.

ARTIKEL 5: DIVERSEN

De verwerking van de persoonsgegevens vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens (P-0015554).
De Meeuw kan in de toekomst besluiten haar privacyverklaring te wijzigen indien zij andere persoonsgegevens wenst te verwerken of indien zij de doeleinden van de verwerking van deze gegevens wenst te wijzigen en/of deze gegevens aan partijen zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring. Deze wijzigingen zullen direct worden opgenomen in de privacyverklaring. De Meeuw adviseert daarom deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

Op deze privacyverklaring is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.